Tiga Prinsip Beribadah . . .

0
310

Sesungguhnya prinsip-prinsip beribadah itu adalah:

Pertama, jika engkau ingin ibadahmu diterima Allah swt, maka syaratnya adalah niat yang baik dan ikhlas untuk mengharap keridhaan Allah. Jika ibadahmu tidak disertai hati, perasaan, kekhusyukan, maka ibadahmu itu menjadi tidak bermakna dan tidak dinilai oleh Allah.

Kedua, engkau menghilangkan kesulitan, rasa berat dan mengutamakan kemudahan. Ibadah-ibadah dalam Islam tidak ada yang memberatkan dan menyusahkan para pelakunya. “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS Al Baqarah: 185).

Ketiga, hendaknya ibadahmu itu memberikan pengaruh yang nyata pada perilaku, dan dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada dirimu sendiri atau pada orang lain.

(Asy-Syahid Hasan AI-Banna dalam Ahaditsul Jumu’ah)